Takas İşlemlerinde KKDF Tespit İşlemleri

TK1 , Takas İşlemlerinde KKDF Muafiyeti Uygulamasına Esas Teşkil Edecek Tespit