Beyannamede Düzeltme Tespit İşlemleri

BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.

  • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı İhracat Beyannamesi Üzerinde, Gümrük Kanununun 73 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Eşyanın Tesliminden Sonra, Yan Sanayici Bilgisine İlişkin Düzeltme Yapılmasına Esas Teşkil Edecek Tespit
  • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı İhracat Beyannamesi Üzerinde, Gümrük Kanununun 73 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Eşyanın Tesliminden Sonra, Dahilde İşleme İzin Belgesi(Diib)/Dahilde İşleme İzni Sahibi Bilgisine İlişkin Düzeltme Yapılmasına Esas Teşkil Edecek Tespit